Amalgamové výplně - dozovaný amalgam

Úkon Cena
Výplň - malý rozsah 650 Kč
Výplň - střední rozsah 850 Kč
Výplň - velký rozsah 1050 Kč