Amalgamové výplně - dozovaný amalgam

Úkon Cena
Výplň - malý rozsah 700 Kč
Výplň - střední rozsah 950 Kč
Výplň - velký rozsah 1200 Kč