Anestezie a kofferdam

Ceny pro klienty bez pojištění
Úkon Cena
Anestesie lokální 170 Kč
Anestesie svodná 220 Kč
Kofferdam 200 Kč N

N- nehradí ZP