Skloionomerní výplně


Úkon Cena
Výplň - malý rozsah 900 Kč
Výplň - střední rozsah 1250 Kč
Výplň - velký rozsah 1600 Kč