Skloionomerní výplně

Úkon Cena
Výplň - malý rozsah 600 Kč
Výplň - střední rozsah 820 Kč
Výplň - velký rozsah 1020 Kč