Endodontické ošetření

Léčba kořenových kanálků

Toto ošetření se stává nezbytným, pokud se zubní kaz dostal do bezprostřední blízkosti zubní dřeně a došlo tak k její infekci, nebo také dojde-li k poranění zubní dřeně následkem úrazu. Přestože zkušenosti mnohých pacientů jsou opačné, dokážeme takovou léčbu provést bezbolestně v lokální anestezii.

Časově náročnější postup může někdy vyžadovat i více návštěv a spočívá v důkladném pročištění kořenových kanálků za použití strojových metod a současné desinfekci jejich obsahu. Následně jsou takto připravené kanálky zaplněny kondenzační technikou, aby bylo dosaženo dokonalého utěsnění, které zabrání dalšímu množení bakterií.

Použití kofferdamu je při tomto ošetření neocenitelné - zabrání průniku bakterií ze slin do pracovního pole a také zamezí zatečení silných desinfekčních roztoků na sliznice, případně do krku.

Je třeba si také uvědomit, že svým způsobem se jedná o operační zákrok, který je podobně jako jinde v lidském těle často následován pooperační citlivostí. Ta se ovšem vůbec nemusí vyskytnout nebo do několika hodin odeznívá.