Mikroskopická stomatologie

Jsme o krok dál v preciznosti..

Pro ještě přesnější zákroky a úplnou kontrolu nad ošetřením od ledna 2018 používáme i stomatologický mikroskop. Mikroskopická stomatologie je v současnosti moderním trendem v dentální medicíně a je zárukou vyšší kvality ošetření.

Výhody mikroskopického ošetření pro pacienta:

- vykonaná práce díky přesnosti delšího trvání,

- možnost ošetření i těch nejmenších kazů (sanace malého kazu trvá kratší dobu),

- jistota precizního ošetření,

- díky mikroskopu jsou lépe viditelné i těžko přístupné oblasti (zaměření na detaily).

Mikroskopická stomatologie (ilustrační foto)

Využití mikroskopické stomatologie?


Vyšetření chrupu

Při vyšetření chrupu pod operačním mikroskopem můžeme rozeznat i sebemenší kazy, které mnohdy nejsou zjistitelné ani rentgenovým vyšetřením. Můžeme zjistit také spáry u nedokonale zhotovených výplní, korunek, včas diagnostikovat fraktury a infrakce (naprasknutí) zubů. Operační mikroskop nám může pomoci při diagnostice onemocnění sliznic a dásní.

Výplně

Při zhotovení výplně pod mikroskopem dokážeme velice přesně odstanit všechnu zkaženou zubovinu a zcela precizně upravit zhotovenou výplň zubu. Použití operačního mikroskopu umožňuje pro preparaci („vrtání“) využít ultrazvukové přístroje, které jsou přesnější a méně invazivní. Výplň dokážeme vymodelovat do nejmenších detailů. Výsledkem je vysoce estetická (tedy nerozlišitelná) i funkční výplň.

Endodoncie

Endodoncie je jedním z oborů, kde má použití operačního mikroskopu zcela zásadní význam. Vnitřní prostor zubu a kořenové kanálky jsou pro lidské oko bez optických pomůcek zcela nerozpoznatelné. Ošetření bez optických pomůcek se pak děje „naslepo“ a úspěšnost tohoto „konvenčního“ ošetření se pohybuje kolem 50%. Operační mikroskop nám umožňuje mít dokonalý přehled o vnitřním prostoru zubů (kořenových kanálcích). Naše zkušenosti nám pomáhají úspěšně řešit celé spektrum možných komplikací endodontického ošetření, jako je odstranění zalomeného kořenového nástroje, nedokonale ošetřené kořenové kanálky s komplikovaným průběhem atd. Můžeme tak kvalitně ošetřit zuby, které by jinak musely být vytrženy a dosahovat při ošetření úspěšnost přesahující 96%. Chirurgické výkony (implantologie, sinus lift, augmentace, parodontologická chirurgie)

Protetika

Preparace (broušení) zubu na korunku nebo můstek pod operačním mikroskopem umožňuje pracovat velmi přesně, nepoškodit okolní tkáně jako je dáseň či sliznice. Mikroskop rovněž umožňuje velmi detailně zkontrolovat kvalitu otisku, což je prioritní pro kvalitu výsledné práce. Při zkoušce a nalepení korunky či můstku nám operační mikroskop umožní velmi detailní kontrolu přesnosti práce. Pak můžeme zaručit dokonalý výrobek s dlouhodobou prognózou.

Dentální hygiena

Díky operačnímu mikroskopu je možné odstranit zubní kámen naprosto precizně a šetrně ve všech oblastech dutiny ústní, což bez optiky nelze. Preciznost práce se s operačním mikroskopem zvýší až o 50%. Operační mikroskop může pomoci při diagnostice onemocnění sliznic a dásní, i kontrole průběhu léčby. Je skvělým pomocníkem při komunikaci. Pomocí speciálních brýlí přenášíme obraz z mikroskopu přímo před Vaše oči. Díky tomu Vám detailně ukážeme problémová místa.