Něco o zubním kazu

Zubní kaz je nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě a zároveň nejčastějším onemocněním tvrdých zubních tkání. Začíná poškozením skloviny, díky dlouhodobému působení bakterií, které jsou schopny přeměňovat cukry z potravy na kyseliny. Díky kyselinám dochází k vyplavování minerálů ze skloviny tzv. demineralizaci a vzniká viditelná křídově bílá skvrna. Jde tedy o první stádium zubního kazu. V dalším stádiu se barva mění do žluté až do hnědé, kdy ve sklovině vznikají nezvratné změny a konečným stádiem je kariézní léze, ta se již dá ošetřit jen preparací (vrtáním) a následnou výplní (plombou).

První stádium zubního kazu - křídově bílá skvrna:

Kaz pronikající do zuboviny (dentinu):

Zubní kaz pronikl zubovinou až do dřeně zubu, kde je uloženo nervové a cévní zásobení: