Protetická stomatologie

Když už zbývá zubu opravdu málo..

Rozsáhlá poškození zubů, které již nelze řešit běžnými výplněmi, ošetřujeme pomocí protetických výrobků.

Máme k dispozici řadu materiálů (kov, keramika, kompozit..), jejichž individuálním zpracováním v zubní laboratoři vznikají náhrady, jež dokáží výborně rekonstruovat tvar a funkci původního zubu. Dle rozsahu destrukce zubních tkání volíme mezi korunkou, inlayí nebo onlayí.
K dokonalé estetické úpravě předních zubů používáme celokeramické fasety (veneers).

Při ztrátě jednoho nebo více zubů, kdy není možné řešení implantátem, zhotovujeme můstek. Ten je pevně nacementován na zuby ohraničující defekt.

Pokud je ztráta zubů příliš rozsáhlá, nezbývá než přistoupit ke snímací náhradě. Avšak díky velmi zručným technikům, s nimiž úzce spolupracujeme, dokážeme zhotovit náhradu přesně vyhovující a dobře akceptovatelnou.

Veškeré protetické výrobky je nutné dokonale přizpůsobit individuálním potřebám. Protetickému ošetření vždy předchází projednání situace s pacientem, volba nejvhodnějšího řešení a mnohdy i delší příprava. Proto je takové ošetření relativně zdlouhavé a finančně relativně náročné.

Není také vzácností, že pacient s novým protetickým výrobkem pociťuje po nasazení mírný diskomfort, obzvláště pokud rekonstruujeme delší dobu neošetřovaný defekt.